Wyrok SO w Sieradzu z dnia 14.03.2024 r. (sygn. akt I C 674/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 14.03.2024 roku, sygnatura akt I C 674/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek