Wyrok SO w Sieradzu z dnia 08.07.2022 r. (sygn. akt I C 199/21) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08.07.2022 roku, sygnatura akt I C 199/21, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), ze względu na śmierć jednego z powodów w trakcie trwania postępowania sądowego do sprawy wstąpili spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy, co też odzwierciedla wydany w sprawie wyrok zasądzając na ich rzecz zwrot wpłaconych rat