Wyrok SO w Siedlcach z dnia 31.03.2023 r. (sygn. akt I C 259/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 31.03.2023 roku, sygnatura akt I C 259/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek