Wyrok SO w Siedlcach z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt I C 218/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 29.05.2023 roku, sygnatura akt I C 218/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek