Wyrok SO w Siedlcach z dnia 28.10.2022 r. (sygn. akt I C 1024/20) pozwany: Raiffeisen Bank International AG


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 28.10.2022 r., sygnatura akt I C 1024/20, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu