Wyrok SO w Siedlcach z dnia 22.03.2024 r. (sygn. akt. I C 1388/23) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 22.03.2024 r., sygnatura akt I C 1388/23, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek