Wyrok SO w Siedlcach z dnia 09.01.2024 r. (sygn. akt I C 202/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 09.01.2024 roku, sygnatura akt I C 202/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu