Wyrok SO w Siedlcach z dnia 05.10.2023 r. (sygn. akt I C 1430/21) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 05.10.2023 roku, sygnatura akt I C 1430/21, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu