Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 31.05.2023 r. (sygn. akt I C 1309/22) pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 31.05.2023 roku, sygnatura akt I C 1309/22, pozwany PKO BP S.A.(poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek