Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 23.01.2024 r. (sygn. akt I C 1621/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 23.01.2024 roku, sygnatura akt I C 1621/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu