Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 09.11.2023 r. (sygn. akt. I C 2165/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A)


Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 09.11.2023 r., sygnatura akt I C 2165/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: Fortis Bank Polska S.A), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek