Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 09.04.2024 r. (sygn. akt I C 1146/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 09.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1146/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu