Wyrok SO w Rybniku z dnia 28.02.2024 r. (sygn. akt. I C 251/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 28.02.2024 r., sygnatura akt I C 251/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu