Wyrok SO w Rybniku z dnia 20.12.2023 r. (sygn. akt I C 1609/22) pozwany: mBank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 20.12.2023 roku, sygnatura akt I C 1609/22, pozwany mBank S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu