Wyrok SO w Rybniku z dnia 15.04.2024 r. (sygn. akt I C 1292/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 15.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1292/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu