Wyrok SO w Rybniku z dnia 14.11.2022 r. (sygn. akt I C 2053/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 14.11.2022 roku, sygnatura akt I C 2053/21, pozwany: Santander Consumer Bank S.A., nieważność przesłankowa, zasądzenie zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu