Wyrok SO w Rybniku z dnia 12.03.2024 r. (sygn. akt I C 1711/22) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 12.03.2024 roku, sygnatura akt I C 1711/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części w zakresie odsetek