Wyrok SO w Rybniku z dnia 11.04.2024 r. (sygn. akt I C 1230/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 11.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1230/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu