Wyrok SO w Rybniku z dnia 07.03.2022 r. (sygn. akt I C 738/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 07.03.2022 roku, sygnatura akt I C 738/21, pozwany Getin Noble Bank S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (dla każdego osobno ze względu na rozwód), pozew wniesiony w lutym 2021 roku