Wyrok SO w Rybniku z dnia 01.08.2023 r. (sygn. akt I C 2499/20) pozwany: Bank BPH S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 01.08.2023 r., sygnatura akt I C 2499/20, pozwany: Bank BPH S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek