Wyrok SO w Radomiu z dnia 26.04.2024 r. (sygn. akt I C 4/23) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 26.04.2024 roku, sygnatura akt I C 4/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu