Wyrok SO w Przemyślu z dnia 29.05.2023 r. (sygn. akt I C 461/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 29.05.2023 roku, sygnatura akt I C 461/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek