Wyrok SO w Przemyślu z dnia 25.10.2023 r. (sygn. akt I C 332/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 25.10.2023 roku, sygnatura akt I C 332/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek