Wyrok SO w Przemyślu z dnia 05.04.2023 r. (sygn. akt I C 332/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu z dnia 05.04.2023 roku, sygnatura akt I C 332/22, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek