Wyrok SO w Poznaniu z dnia 31.10.2023 r. (sygn. akt I C 439/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31.10.2023 roku, sygnatura akt I C 439/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek