Wyrok SO w Poznaniu z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt XIV C 1013/22) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29.11.2023 roku, sygnatura akt XIV C 1013/22, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców