Wyrok SO w Poznaniu z dnia 28.09.2023 r.(sygn. akt XVIII C 284/23) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.08.2023 roku, sygnatura akt XVIII C 284/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek