Wyrok SO w Poznaniu z dnia 27.05.2024 r. (sygn. akt XVIII C 2959/23) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.05.2024 roku, sygnatura akt XVIII C 2959/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu