Wyrok SO w Poznaniu z dnia 25.06.2024 r. (sygn. akt XVIII C 1511/22) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.06.2024 roku, sygnatura akt XVIII C 1511/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu