Wyrok SO w Poznaniu z dnia 25.03.2024 r. (sygn. akt. XVIII C 1828/23) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.03.2024 r., sygnatura akt XVIII C 1828/23, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”