Wyrok SO w Poznaniu z dnia 25.03.2024 r. (sygn. akt XVIII C 1618/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25.03.2024 roku, sygnatura akt XVIII C 1618/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu