Wyrok SO w Poznaniu z dnia 24.05.2024 r. (sygn. akt I C 399/23) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.05.2024 roku, sygnatura akt I C 399/23, pozwany : Bank Millennium S.A. ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu