Wyrok SO w Poznaniu z dnia 21.11.2023 roku (sygn. akt XII C 1478/22) pozwany: BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.11.2023 roku, sygnatura akt XII C 1478/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę