Wyrok SO w Poznaniu z dnia 20.09.2023 r. (sygn. akt I C 254/23) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 20.09.2023 r., sygnatura akt I C 254/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu