Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku (sygn. akt I C 1636/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.10.2022 roku, sygnatura akt I C 1636/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie w części dotyczącej odsetek, wyrok I instancji zapadł po niespełna 3 miesiącach od złożenia pozwu