Wyrok SO w Poznaniu z dnia 14.06.2023 r. (sygn. akt XIV C 516/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.06.2023 roku, sygnatura akt XIV C 516/22, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek