Wyrok SO w Poznaniu z dnia 14.04.2023 r. (sygn. akt XII C 1030/21) pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 14.04.2023 roku, sygnatura akt XII C 1030/21, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w PLN, osobno w CHF) wraz z odsetkami i kosztami procesu