Wyrok SO w Poznaniu z dnia 12.12.2022 r. (sygn. akt XVIII C 2895/21) pozwany: Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.12.2022 roku, sygnatura akt XVIII C 2895/21, pozwany Santander Consumer Bank S.A. (poprzednio: PTF Bank S.A.), ustalenie nieistnienia obu stosunków prawnych wskutek nieważności umów (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek