Wyrok SO w Poznaniu z dnia 09.12.2021 r. (sygn. akt XIII C 20/21/3) pozwany: Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias )


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.12.2021 roku, sygnatura akt XIII C 20/21/3, pozwany Raiffeisen Bank International AG (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias) stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno PLN, osobno CHF)