Wyrok SO w Poznaniu z dnia 09.01.2023 r. (sygn. akt I C 818/22) pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 09.01.2023 r., sygnatura akt I C 818/22, pozwany: Deutsche Bank Polska S.A. (poprzednio: Deutsche Bank PBC S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu