Wyrok SO w Poznaniu z dnia 08.07.2022 r. (sygn. akt XVIII C 1909/21) pozwany: Getin Noble Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.07.2022 roku, sygnatura akt XVIII C 1909/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców