Wyrok SO w Poznaniu z dnia 05.06.2024 r. (sygn. akt XVIII C 527/24) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 05.06.2024 roku, sygnatura akt XVIII C 527/24, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek