Wyrok SO w Poznaniu z dnia 02.11.2023 r. (sygn. akt XIII C 253/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 02.11.2023 roku, sygnatura akt XIII C 253/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami