Wyrok SO w Poznaniu z dnia 01.03.2024 r. (sygn. akt XIII C 969/23) pozwany: Santander Consumer Bank S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 01.03.2024 roku, sygnatura akt XIII C 969/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami