Wyrok SO w Płocku z dnia 22.02.2024 r. (sygn. akt I C 2373/23) pozwany: mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 22.02.2024 roku, sygnatura akt I C 2373/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów, wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek