Wyrok SO w Płocku z dnia 20.12.2023 r. (sygn. akt I C 1524/23) pozwany: PKO BP S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 20.12.2023 roku, sygnatura akt I C 1524/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek