Wyrok SO w Płocku z dnia 17.10.2023 r. (sygn. akt I C 31/23) pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.)


Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 17.10.2023 roku, sygnatura akt I C 31/23, pozwany Bank Polska Kasa Opieki S.A. (poprzednio: Bank BPH S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu