Wyrok SO w Płocku z dnia 09.10.2023 r. (sygn. akt I C 2383/22) pozwany: Santander Bank Polska S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 09.10.2023 roku, sygnatura akt I C 2383/23, pozwany Santander Bank Polska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami