Wyrok SO w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16.07.2021 r. (sygn. akt. I C 590/20), pozwany: Bank Millennium S.A.


Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunlaskim z dnia 16.07.2021 roku, sygnatura akt I C 590/20, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), w momencie wytoczenia powództwa kredyt był całkowice spłacony