Wyrok SO w Ostrołęce z dnia 07.06.2024 r. (sygn. akt I C 86/24) pozwany: PKO BP S.A


Wyrok Sądu Okręgowego w Ostrołęce z dnia 07.06.2024 roku, sygnatura akt I C 86/24, pozwany PKO BP S.A., zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu